Zostań organizatorem Nocy Szkoleń

edycja Nocy Szkoleń: kwiecień 2023 r.

Dowiesz się tutaj, jak zostać organizatorem Nocy Szkoleń i na czym polega współpraca w ramach Nocy Szkoleń.

Przedstawione tutaj zasady stanowią "Regulamin dla organizatorów Nocy Szkoleń". Wybraliśmy taką formę prezentacji regulaminu, aby było to maksymalnie praktyczne.

Najważniejsze zasady

 • 1.
  Noc Szkoleń jest ogólnopolskim wydarzeniem, w ramach którego organizatorzy oferują swoje szkolenia pod wspólną nazwą Nocy Szkoleń.
 • 2.
  Organizatorem szkolenia może być osoba indywidualna, firma i organizacja.
 • 3.
  Przystąpienie organizatora do Nocy Szkoleń jest bezpłatne. Organizator może zrezygnować z Nocy Szkoleń w dowolnym momencie bez żadnych konsekwencji.
 • 4.
  Aby zostać organizatorem Nocy Szkoleń należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i zaakceptować regulamin (czyli zasady opublikowane na tej stronie).
 • 5.
  Organizator ma swobodę w zakresie wyznaczania kosztu udziału w swoich szkoleniach oraz ich tematyki (ograniczenia podano w kroku 3).
 • 6.
  Organizator jest prawną stroną zawieranych umów sprzedaży z uczestnikami swoich szkoleń, a zatem jest odpowiedzialny za wystawienie im faktur.

Krok po kroku

1. Rejestracja organizatorów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy › dla organizatorów Nocy Szkoleń. Strona otworzy się w nowym oknie

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 kwietnia 2023 r. Przystąpienie organizatora do Nocy Szkoleń jest bezpłatne.

Po zaakceptowaniu twojego zgłoszenia wyślemy do ciebie wiadomość mailową z potwierdzeniem (na adres e-mail podany we formularzu).

 

Zakładanie konta organizatora na platformie Event on Click

W formularzu zgłoszeniowym trzeba podać email przypisany do twojego konta organizatora na platformie Event on Click strona otworzy się w nowym oknie.

Na platformie Event on Click będzie odbywać się sprzedaż biletów na szkolenia lub rejestracja (w przypadku szkoleń bezpłatnych).

Jeśli nie masz tam jeszcze swojego konta organizatora - zarejestruj się bezpłatnie jako organizator na stronie Event on Click strona otworzy się w nowym oknie.

Jako organizator Nocy Szkoleń otrzymasz bezpłatny pakiet, przypisany do twojego konta organizatora na platformie Event on Click, który umożliwi ci sprzedaż biletów na szkolenia lub rejestrację (w przypadku szkoleń bezpłatnych).

 

Umowa

W ramach naszej współpracy nie podpisujemy klasycznej umowy. Umowa wyrażona jest w formie akceptacji regulaminu, którego zasady w niestandardowej formie wyrażone są na tej stronie. Akceptacja regulaminu ma miejsce podczas wysłania zgłoszenia przez ten formularz zgłoszeniowy dla organizatorów Nocy Szkoleń. Strona otworzy się w nowym oknie.

 

Rezygnacja z Nocy Szkoleń

Organizator może zrezygnować z Nocy Szkoleń w dowolnym momencie bez żadnych konsekwencji w stosunku do koordynatorów Nocy Szkoleń, czyli:

 • Stowarzyszenia "Absolwenci na walizkach" z siedzibą w Gdańsku (NIP 7781472989, KRS 0000355768) - właściciela marki "Noc Szkoleń",
 • Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Body&Mind z siedzibą w Krakowie (NIP 7792429879, KRS 0000550516).

 

Odwołanie szkolenia

Inną sprawą są zobowiązania wobec uczestników szkoleń, którzy dokonali już płatności za udział w szkoleniu, które zostało odwołane przez organizatora Nocy Szkoleń. Organizator jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy tym osobom.

 

W każdej edycji Nocy Szkoleń jest osobna rejestracja organizatorów

Ponieważ w każdej edycji Nocy Szkoleń następują zmiany w regulaminie dla organizatorów, konieczna jest każdorazowa rejestracja organizatorów z akceptacją bieżącego regulaminu.

Jeśli chcesz ponownie zostać organizatorem Nocy Szkoleń w kolejnej edycji, będzie trzeba ponownie zarejestrować się jako organizator akceptując bieżący regulamin.

2. Aktywowanie pakietu

Aktywowanie bezpłatnego pakietu

Dzięki temu, że we formularzu zgłoszeniowym podasz email przypisany do twojego konta organizatora na platformie Event on Click strona otworzy się w nowym oknie, zostanie na tym koncie aktywowany bezpłatny pakiet 2-miesięczny umożliwiający sprzedaż biletów na szkolenia lub rejestrację (w przypadku szkoleń bezpłatnych).

Pakiet zostanie aktywowany maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysłania zgłoszenia przez formularz.

 

Jeśli masz już płatny pakiet

Jeśli na swoim koncie organizatora na platformie Event on Click masz już aktywny jakiś płatny pakiet, pozostanie to bez zmian. Otrzymasz bezpłatny pakiet, kiedy twój dotychczasowy pakiet wygaśnie. Skontaktuj się wtedy z nami.

 

Po co ci ten pakiet?

Dzięki temu pakietowi możesz prowadzić sprzedaż biletów na szkolenia lub rejestrację (w przypadku szkoleń bezpłatnych).

Pakiet 2-miesięczny określa czas dostępu do pełnej funkcjonalności platformy Event on Click.

Sposób sprzedaży biletów: Przelewy24 (szybkie przelewy do 22 banków), Blik, Karta płatnicza, Google Pay, Apple Pay.

Pakiet umożliwia także wysyłanie certyfikatów uczestnikom szkoleń. Każdy certyfikat posiada unikalny numer oraz klucz, dzięki czemu można zweryfikować jego prawdziwość na dedykowanej stronie platformy Event on Click. strona otworzy się w nowym oknie.

 

Pakiet możesz wykorzystać do innych swoich celów

Po zakończeniu Nocy Szkoleń, a nawet jeszcze w czasie jej trwania, możesz w pełni korzystać ze swojego pakietu, także do celów nie związanych z Nocą Szkoleń.

3. Publikowanie szkoleń i kursów

Szkolenie vs kurs

Kurs - cykl przynajmniej 3 pojedynczych szkoleń, które są ze sobą merytorycznie powiązane stanowiące logiczną i spójną całość

Szkolenie - pojedyncze szkolenie online

 

Jak dodać szkolenie i kurs na platformie Event on Click?

 

A. Publikacja szkolenia na platformie Event on Click

Aby opublikować szkolenie dodaj wydarzenie proste lub wydarzenie z wariantami.

Demo wydarzenia prostego › strona otworzy się w nowym oknie

Demo wydarzenia z wariantami 1 › strona otworzy się w nowym oknie

Demo wydarzenia z wariantami 2 › strona otworzy się w nowym oknie

 

B. Publikacja kursu na platformie Event on Click

Aby opublikować kurs składający się z min. 3 pojedynczych 3 szkoleń opublikuj wpierw 3 wydarzenia proste lub wydarzenia z wariantami (jak w punkcie A).

A potem opublikuj wydarzenie grupowe.

Demo wydarzenia grupowego › strona otworzy się w nowym oknie

Strona kursu (czyli wydarzenia grupowego) zawiera informacje o wszystkich pojedynczych szkoleniach, które zostały podłączone pod dane wydarzenie grupowe.

Będzie można zapisać się zarówno na jedno szkolenie w ramach kursu, jak i na wszystkie pojedyncze szkolenia tworzące dany kurs.

 

Publikowanie szkoleń na stronie Nocy Szkoleń (nocszkolen.pl)

W edycji szkolenia na platformie Event on Click koniecznie wybierz kategorię szkolenia. Na tej podstawie tworzone będą zestawienia szkoleń, które zostaną opublikowane na stronie Nocy Szkoleń.

Zestawienia szkoleń na stronie Nocy Szkoleń będą publikowane (aktualizowane) 2 razy dziennie: o godzinie 12. i 24. W marcu będzie odbywało się to 3 razy dziennie: o godzinie 12., 18. i 24.

 

Wytyczne dotyczące szkoleń i kursów

 

1. Można organizować szkolenia stacjonarne i szkolenia online

W przypadku szkolenia online można w edycji wydarzenia wkleić link do wydarzenia w polu "Link do wydarzenia online". Link będzie dostępny tylko w bilecie PDF, który otrzyma uczestnik po wykonaniu płatności lub rejestracji (w przypadku szkolenia bezpłatnego).

Możesz korzystać z dowolnej platformy do przeprowadzenia szkolenia online.

 

2. Organizator samodzielnie ustala koszt udziału w swoich szkoleniach i kursach

W ustawieniach wydarzenia na platformie Event on Click jako cenę podawaj kwotę brutto. W panelu organizatora możesz tworzyć kody rabatowe dla swoich odbiorców.

 

3. Kurs (czyli wydarzenie grupowe) powinien składać się z min. 3 pojedynczych szkoleń tworząc merytoryczną i logiczną całość

Przykład kursu

Temat kursu: Kurs marketingu internetowego

Szkolenie 1: E-marketing w pigułce, cena: 40 zł brutto

Szkolenie 2: Od e-reklamy do e-sprzedaży, cena: 50 zł brutto

Szkolenie 3: Projektowanie i realizowanie kampanii, cena: 60 zł brutto

Szkolenie 4: Budowanie e-sklepu, cena: 70 zł brutto

 

4. Nie twórz szkoleń (wydarzeń prostych) pod tytułem typu np. "Noc Szkoleń w Warszawie", gdzie w treści będzie agenda różnych szkoleń. Każde szkolenie powinno być osobnym wydarzeniem prostym lub wydarzeniem z wariantami.

Dzięki temu będziesz wiedzieć, jaka frekwencja będzie na poszczególnych szkoleniach oraz łatwiej ci będzie prowadzić sprzedaż biletów na poszczególne szkolenia.

Możesz natomiast publikować wydarzenia grupowe, które w nazwie będą mieć nazwę Nocy Szkoleń, np. "Noc Szkoleń - Jak Nowak", jako wskazanie, że chodzi o wszystkie szkolenia tego trenera lub "Noc Szkoleń w Warszawie", jeśli chcesz w 1 wydarzeniu grupowym (by móc posługiwać się w promocji 1 linkiem) umieścić wszystkie swoje pojedyncze szkolenia.

 

5. Jeśli organizujesz to same szkolenie, co w poprzedniej edycji Nocy Szkoleń, nie edytuj starego wydarzenia, lecz stwórz nowe wydarzenie.

W ten sposób unikniesz bałaganu na liście uczestników. Edytując stare wydarzenie narażasz się na to, że na liście uczestników będziesz miał jednocześnie osoby z obecnej i poprzedniej edycji Nocy Szkoleń.

4. Płatności uczestników i faktury

Aktywowanie płatności online

Zaloguj się do swojego konta organizatora na platformie Event on Click i aktywuj płatności online.

Kompletna instrukcja aktywowania płatności online › na platformie Event on Click. Strona otworzy się w nowym oknie

Dostępne formy płatności za bilety na szkolenia: Przelewy24 (szybkie przelewy do 22 banków), Blik, Karta płatnicza, Google Pay, Apple Pay.

Prowizja od każdej płatności online: 3,5% + 1 zł.

 

Zawarcie umowy sprzedaży z uczestnikiem szkolenia

Użytkownik w momencie rejestracji na bezpłatne wydarzenie lub zakupu biletu na wydarzenie zawiera z organizatorem tego wydarzenia umowę sprzedaży.

Sprzedawcą biletów na wydarzenie jest organizator tego wydarzenia, który jest odpowiedzialny za ewentualne wystawianie faktur dla uczestników szkoleń.

 

Faktury dla uczestników

Jeżeli szkolenie jest płatne, we formularzu rejestracyjnym uczestnik może podać dane do faktury.

Dane do faktury są widoczne w panelu organizatora, w zakładce Uczestnicy, w edycji poszczególnych biletów.

Platforma Event on Click nie umożliwia automatycznego wysyłania faktur w twoim imieniu.

W ustawieniach konta organizatora znajdują się "Globalne ustawienia płatności", gdzie jest opcja ukrycia formularza danych do faktury widocznego podczas rejestracji uczestników na twoje wydarzenia. Nie zwalnia to jednak ciebie z obowiązku wystawienia faktury, jeśli uczestnik twojego szkolenia zażąda od ciebie faktury.

Najczęstsze pytania

Jeśli twojego pytania nie ma na liście, napisz do nas

 • Płatność online

  Dzięki szybkim płatnościom wpłata uczestnika dotrze do ciebie błyskawicznie. Status biletu zostanie automatycznie zatwierdzony i od razu uczestnik otrzyma wiadomość mailową z biletem.

  Wydarzenie bezpłatne

  Jeśli uczestnik zapisuje się na wydarzenie bezpłatne, konieczna będzie twoja akceptacja. Uczestnik dostanie bilet wtedy, kiedy zmienisz status jego biletu na zatwierdzony.

 • Za wystawianie faktur dla uczestników szkoleń jest odpowiedzialny organizator danego wydarzenia, gdyż jest sprzedawcą biletów na swoje szkolenia. Użytkownik w momencie rejestracji na bezpłatne wydarzenie lub zakupu biletu na wydarzenie zawiera z organizatorem tego wydarzenia umowę sprzedaży.

 • W panelu organizatora, a dokładnie na stronie edycji biletu, znajduje się przycisk "Wyślij certyfikat uczestnikowi". Po wykonaniu tej akcji do uczestnika zostanie wysłana wiadomość mailowa z certyfikatem PDF na ten adres e-mail, który został podany podczas rejestracji. Aby wysłać certyfikat PDF bilet musi mieć status zatwierdzony.

  Przed wysłaniem certyfikatu przejdź do edycji wydarzenia, którego dotyczy bilet. Znajdziesz tam kilka ustawień dotyczących certyfikatu.

  Więcej informacji › o wysyłaniu certyfikatów uczestnikom szkoleń poprzez platformę Event on Click. Strona otworzy się w nowym oknie

 • W wyniku zakupu biletu czy rejestracji uczestników na twoje szkolenia stajesz się administratorem danych osobowych. Jako organizator szkolenia możesz wykorzystywać dane osobowe uczestników (szczególnie dane kontaktowe, jak telefon i adres e-mail), tylko w celach związanych z organizowanymi wydarzeniami.

  Zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażane przez użytkowników na platformie Event on Click, nie uprawniają organizatorów szkoleń do wykorzystywania danych kontaktowych do działań marketingowych.

  Organizator szkolenie nie może wysyłać uczestnikom wydarzeń newsletterów ani żadnych informacji handlowych drogą elektroniczną, prowadzić działań telemarketingowych wykorzystujących numer telefonu uczestnika.

  Aby organizator mógł wykorzystywać dane uczestnika w celach marketingowych, uczestnik musi wyrazić na to swoją zgodę. Należy skorzystać w tym celu z własnych rozwiązań.

  Zapoznaj się z regulaminem platformy Event on Click strona otworzy się w nowym oknie

  Przejdź do strony polityki prywatności platformy Event on Click strona otworzy się w nowym oknie

 • Jeśli organizujesz tylko 1 szkolenie, to wystarczy posługiwać się bezpośrednim linkiem do wydarzenia opublikowanego na platformie Event on Click, gdzie prowadzisz sprzedaż biletów lub rejestrację (w przypadku szkoleń bezpłatnych).

  Zobacz przykładowe wydarzenie › strona otworzy się w nowym oknie

  Jeśli organizujesz więcej niż 1 szkolenie stwórz wydarzenie grupowe. Wpierw stwórz pojedyncze wydarzenia proste, a potem na ich podstawie 1 wydarzenie grupowe, którego linkiem będziesz się posługiwać w promocji.

  Zobacz przykładowe wydarzenie grupowe › strona otworzy się w nowym oknie

  Instrukcja tworzenia wydarzenia grupowego › strona otworzy się w nowym oknie