Noc Szkoleń

12. edycja 20-30 listopada

Michał Kocikowski

Antropolog, studiował wiedzę o kulturze w Instytucie Kultury Polskiej UW. Poza pracą zawodową angażuje się w inicjatywy wzmacniające partycypację społeczną.

Oboje zdobywali doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych i rynkowych, pracując dla dużych agencji badawczych (PBS, Millward/Brown). Mają na koncie kilkaset wywiadów indywidualnych, kilkadziesiąt wywiadów fokusowych i dziesiątki godzin obserwacji w terenie. Chętnie dzielą się wiedzą i umiejętnościami podczas szkoleń prowadzonych dla pracowników instytucji kultury i jednostek samorządowych.

Podczas Nocy Szkoleń w Warszawie poprowadzi szkolenie:

Service Design – czyli projektowanie rozwiązań zorientowane na użytkownika

Zapisz się do newslettera!