Noc Szkoleń

12. edycja 20-30 listopada

Mariusz Czech

Wykształcenie wyższe – pedagog.

Kursy specjalistyczne: fundusze unijne, coaching, profesjonalna obsługą klienta, zarządzanie sprzedażą.

Od 2011 związany ze sprzedażą i obsługą klienta w sieci Dealerskiej marki Peugeot, Fiat.

Od 2014 roku założyciel Grupy Trenerskiej szQlni. Edukator, trener, szkoleniowiec, realizator programów szkoleniowych Apeiron – zapobieganie zachowaniom ryzykownym w śród młodzieży gimnazjalnej na terenie małopolski. Sympatyk stowarzyszenia CISIR – Centrum Integracji Społecznej i Rehabilitacji w Chrzanowie.

Specjalista w zakresie obsługi klienta i sprzedaży samochodów w sieci Dealeskiej Fiat i Peugeot.

Pasjonat psychologii społecznej i jej wpływu na życie każdego człowieka. Wierzy, że każdy człowiek posiada wystarczające zasoby wewnętrzne do kształtowania i osiągania swoich marzeń. Kieruje się w życiu stwierdzeniem: „Rzeczy niemożliwe załatwiam od razu, na cuda potrzebuję trochę czasu”.

„Miejsce urodzenia czy pochodzenie człowieka nie określa jego przyszłości, człowiek ma wybór. Dzięki tej umiejętności człowiek jest nieograniczoną kopalnią zasobów społecznych, które mogą się rozwijać w kontakcie z innymi osobami i zdarzeniami. Działalność edukacyjno-warsztatowa Grupy Szkoleniowej szQlni ma na celu pomóc zobaczyć otaczające Nas możliwości na płaszczyźnie poznawczej każdego człowieka i pokazać jak może je wykorzystać do realizacji swoich celów na płaszczyźnie prywatnej i zawodowej”.

Prowadzi workshop w zakresie:

  • Podnoszenia kompetencji kadry sprzedażowej,
  • Rozwoju umiejętności miękkich,
  • Coachingu indywidualnego i biznesowego,
  • Edukacji w dziedzinie nauk społecznych,
  • Specjalizuje się w rozwoju umiejętności intrapersonalnych oraz interpersonalnych w środowisku biznesowym i prywatnym.

Podczas Nocy Szkoleń w Krakowie poprowadzi szkolenie:

Jak sprzedać samochód i każdy inny przedmiot

Zapisz się do newslettera!