Noc Szkoleń

12. edycja 20-30 listopada

Katarzyna Jędruszczak

Trenerka jest psychologiem praktykiem (specjalizacja: psychologia i zarządzanie zasobami ludzkimi) z 10-letnim doświadczeniem biznesowym. Specjalizuje się̨ w szkoleniach i doradztwie dla kadry kierowniczej małych i średnich przedsiębiorstw, w tym w doradztwie w zakresie zarządzania sprzedażą i obsługą klienta. Realizuje treningi motywacyjne i automotywacyjne.

W obszarze szkoleń jest ściśle związana z handlowcami. Prowadzi warsztaty dla grup określanych jako „siły sprzedaży” oraz osób pracujących czy mających kontakt z klientem.  Są to zwykle intensywne i kompleksowe warsztaty, coachingi i trening, których celem jest uzyskanie konkretnego efektu w postaci wzrostu sprzedaży i motywacji handlowców.

Na swoim koncie ma realizację wielu projektów poprawiająicych efektywność przedsiębiorstw: projektuje i wdraża systemy ocen, systemy rekrutacyjne (w tym Assessment Centre), systemy motywacyjne, strategie szkoleniowe.

Jej kwalifikacje potwierdzają m.in: dyplom MBA (University of Illinois), certyfikat TROP z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikat Master of NLP, akredytacja PARP, a przede wszystkim referencje klientów.

Katarzyna Jędruszczak na stałe współpracuje z kilkoma firmami szkoleniowo-doradczymi. Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Bankowej i SGH, autorką wielu artykułów (np. dla gazety MSP oraz Gazety Prawnej), konsultuje projekty start-up’owe.

Poza pracą jako trener, Katarzyna Jędruszczak pracowała jako handlowiec (branża FMCG), project manager oraz dyrektor sprzedaży i marketingu. Jest również współwłaścicielką przedsiębiorstwa (branża architektura i wyposażenie wnętrz). Wszystko to powoduje, że jej zajęcia mają przede wszystkim walor praktyczny.

Podczas Nocy Szkoleń poprowadzi szkolenia w Szczecinie:

Czego pragną… Klienci…?

Zapisz się do newslettera!