Noc Szkoleń

12. edycja 20-30 listopada

Karina Kozłowska

Doktorantka IV roku Pedagogiki w Instytucie Pedagogiki UJ, absolwentka studiów podyplomowych Mediacje i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów na Wydziale Prawa i Administracji UJ, dydaktyk, trener umiejętności społecznych, prelegentka na polskich oraz międzynarodowych konferencjach.

Naukowo zajmuje się realizacją badań w zakresie diagnozy oraz opisu postaw nauczycieli wobec mediacji. Tymczasem na sali szkoleniowej koncentruje się na problematyce twórczego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, czy konstruktywnej komunikacji interpersonalnej w relacji do postaw związanych z paradygmatem NVC (Porozumienie Bez Przemocy) i elementów mediacji. Pracuje nie tylko z dorosłymi, ale również młodszymi. W szkołach podstawowych i gimnazjalnych realizuje warsztaty profilaktyczne z zakresu przemocy rówieśniczej, empatii, emocji, czy pozytywnego porozumiewania się w grupie.

Interesuje się metodyką prowadzenia szkoleń, twórczym rozwiązywaniem konfliktów, komunikacją w paradygmacie NVC. W wolnym czasie bierze udział w zawodach biegowych i rozwija umiejętności związane z testowaniem aplikacji mobilnych.

Podczas III edycji Nocy Szkoleń w Krakowie poprowadzi 2 szkolenia:

Jak budować mosty i palić stereotypy? Mediacje dla początkujących ›

Mam konflikt, czy konflikt ma mnie? ›

Zapisz się do newslettera!