Noc Szkoleń

12. edycja 20-30 listopada

Grażyna Knitter

Trener biznesu, coach VCC, coach kryzysowy, doradca zawodowy, mediator.

W ciągu 13 lat pracy w dużych korporacjach wydawniczych i biznesowych kierowała zespołami na różnych szczeblach zarządzania, od szefa kilkuosobowego zespołu, po dyrektora 100-osobowego zespołu.

Trener z wieloletnim doświadczeniem w zakresie szkoleń dedykowanych biznesowi – małe, średnie i duże przedsiębiorstwa – a także edukacji, administracji publicznej, organizacjom pozarządowym.

Coach z akredytacją VCC, członkini Polskiego Towarzystwa Coachów Kryzysowych, pracuje w oparciu o metody i kodeks etyczny ICF. Specjalizuje się w coachingu menedżerskim – Centrum Coachingu Menedżerskiego, oraz coachingu kryzysowym (sytuacje kryzysowe związane m.in. z utratą lub zmianą pracy, rozstaniem z osobą bliską, przełomem połowy wieku).

Mediator specjalizujący się w mediacjach pracowniczych oraz sprawach cywilnych. Realizuje mediacje na zlecenia przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych.

Podczas Nocy Szkoleń poprowadzi szkolenie w Warszawie:

Jestem przedsiębiorczy. Jestem przedsiębiorcza. Dokąd zmierzam i co jest dla mnie najważniejsze?

Zapisz się do newslettera!