Noc Szkoleń

12. edycja 10 - 18 paź 2020 r.

Promocja Nocy Szkoleń

1. Za promocję Nocy Szkoleń jesteśmy odpowiedzialni wszyscy. Każdy partner Nocy Szkoleń powinien w swojej lokalnej społeczności, lokalnych mediach i lokalnych przestrzeniach promować swoje szkolenia, czyli swoją Noc Szkoleń.

2. W materiałach promocyjnych możesz używać zwrotu typu, np. „Noc Szkoleń w Krakowie”, „Noc Szkoleń w Małopolsce”. W tym zwrocie można używać nazwy swojej miejscowości i swojego regionu.

3. Promując swoje szkolenia można posługiwać się różnymi linkami:

– link bezpośredni do strony rejestracji konkretnego szkolenia

– link do szkoleń w danym mieście, np. www.eventon.click/noc-szkolen/edycja-11/warszawa-11/

– link do wszystkich szkoleń danego organizatora, np. www.eventon.click/organizator/absolwenci-na-walizkach/

– link do dedykowanego landing page, demo: https://nocszkolen.pl/krakow

Ważne!

Partnerzy Nocy Szkoleń powinni uzgadniać z nami pozyskiwanie patronatów honorowych i medialnych w celu uniknięcia dublowania i niepotrzebnego zamieszania. Z tego samego miasta może być bowiem wielu partnerów.

Pobierz materiały graficzne i prasowe ›

Zapisz się do newslettera!