Promocja Nocy Szkoleń

Za promocję Nocy Szkoleń jesteśmy odpowiedzialni wszyscy. Każdy partner Nocy Szkoleń powinien w swojej lokalnej społeczności, lokalnych mediach i lokalnych przestrzeniach promować swoje szkolenia, czyli swoją Noc Szkoleń.

W materiałach promocyjnych możemy używać zwrotu typu, np. „Noc Szkoleń w Krakowie”, „Noc Szkoleń w Małopolsce”. W tym zwrocie można używać nazwy swojej miejscowości i swojego regionu.

Ważne!

Partnerzy Nocy Szkoleń powinni uzgadniać z głównym organizatorem lub koordynatorem (jeśli takowy jest) pozyskiwanie patronatów honorowych i medialnych w celu uniknięcia dublowania i niepotrzebnego zamieszania. Z tego samego miasta może być bowiem wielu partnerów.

Pobierz materiały graficzne i prasowe ›

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Przeglądaj szkolenia