Zasady współpracy z partnerami i koordynatorami Nocy Szkoleń

A. Partnerzy i koordynatorzy

 1. Partnerem Nocy Szkoleń może zostać organizacja pozarządowa, firma, uniwersytet, szkoła, urząd pracy, jednostka samorządowa (np. biblioteka, muzeum, centrum doradztwa zawodowego, dom kultury), a także parafia i grupa nieformalna.
 2. Uzyskanie statusu partnera Nocy Szkoleń następuje w wyniku opublikowania przynajmniej 1 szkolenia na platformie Event On Click.
 3. Partnerzy powinni nawiązać kontakt z koordynatorem w swoim regionie, o ile taki jest. Nie w każdym regionie jest koordynator. Aktualna lista kontaktowa do koordynatorów znajduje się w zakładce Kontakt.
 4. Koordynatorzy mogą wyznaczyć partnerom miejsce realizacji szkoleń (np. w zorganizowanej przestrzeni szkoleniowej z dużą liczbą sal) oraz zakres tematyczny szkoleń (np. aby nie dublowały się tematy szkoleń).
 5. Partnerzy powinni uzgadniać z organizatorem lub koordynatorami pozyskiwanie patronatów honorowych i medialnych w celu uniknięcia dublowania i niepotrzebnego zamieszania. Z tego samego miasta może być bowiem wielu partnerów.
 6. Wyjątki:
 • Noc Szkoleń w Warszawie: wszystkie szkolenia odbywają się w CEDOZ (ul. Moniuszki 1 A). Partnerzy z Warszawy powinni skontaktować się z lokalnym koordynatorem w celu uzgodnienia szczegółów.
 • Noc Szkoleń w Poznaniu: wszystkie szkolenia odbywają się w Studium Języków Obcych na Uniwersytecie Medycznym (ul. Marcelińska 27). Partnerzy z Poznania powinni skontaktować się z lokalnym koordynatorem w celu uzgodnienia szczegółów.

B. Szkolenia

 1. Szkolenia powinny mieć charakter otwarty, w których może wziąć udział każdy zainteresowany. W przypadku uczestników niepełnoletnich, partner Nocy Szkoleń powinien uzyskać zgodę opiekunów prawnych.
 2. Każdy partner może zorganizować w ramach Nocy Szkoleń dowolną liczbę szkoleń o dowolnej tematyce. Mogą to być zarówno szkolenia bezpłatne, jak i płatne (max. 50 zł brutto od osoby).
 3. Wykluczone są szkolenia o charakterze terapeutycznym oraz psychoterapeutycznym, a także szkolenia on-line oraz e-learning.
 4. Zabronione jest praktykowanie podczas szkoleń hipnozy oraz bioenergoterapii. Zabronione jest używanie wszelkich materiałów o charakterze pornograficznym, nawołujących do przemocy i nienawiści wobec jakichkolwiek osób, grup społecznych czy narodowości.
 5. Partner jest odpowiedzialny za pełną organizację swoich szkoleń: trener, sala oraz opcjonalnie: materiały, zaświadczenia / certyfikaty, poczęstunek / katering.
 6. Partner może odwołać swoje szkolenie (ale nie musi), jeśli nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników. Partner sam decyduje, ile potrzeba minimum osób, aby odbyło się szkolenie.

C. Event On Click

 1. Aby opublikować informacje o swoich szkoleniach i trenerach należy założyć bezpłatne konto „Organizatora” na platformie Event On Click. Jeśli partner posiada tam już swoje konto, nie powinien zakładać nowego.
 2. Posiadanie konta „Organizatora” na platformie Event On Click nie oznacza, że partner Nocy Szkoleń jest organizatorem Nocy Szkoleń. Słowo „Organizator” jest pojęciem funkcjonującym tylko w ramach tej platformy.
 3. Jeśli szkolenie jest płatne, uczestnicy dokonują płatności bezpośrednio na rachunek bankowy lub konto PayPal partnera. Podczas dodawania informacji o swoich szkoleniach i trenerach partner powinien dodać w odpowiednim polu dane do przelewu lub adres e-mail przypisany do konta PayPal organizatora.
 4. Jeśli chcesz zorganizować te same szkolenia, co w poprzedniej edycji Nocy Szkoleń, to nie edytuj starych wydarzeń na platformie Event on Click, tylko stwórz nowe wydarzenie.

D. Pozostałe

 1. Organizatorem i pomysłodawcą Nocy Szkoleń jest Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”, ul. abp. Z. S. Felińskiego 33/5, 31-236 Kraków. Przedstawicielem organizatora jest Dariusz Grochocki – prezes zarządu głównego, mail: kontakt@nocszkolen.pl.
 2. Partner jest zobowiązany rozdać uczestnikom swoich szkoleń materiały promocyjne dostarczone przez organizatora (jeśli takie zostaną przysłane).

Masz jakieś pytanie odnośnie tych zasad?
Napisz do nas: kontakt@nocszkolen.pl

Przeglądaj szkolenia