Zostań partnerem Nocy Szkoleń!

Szczegółowe informacje i zasady partnerstwa

Kim jest partner Nocy Szkoleń i jakie są jego zadania?

Noc Szkoleń jest wydarzeniem ogólnopolskim, lecz wymiar ma stricte lokalny. Organizacja Nocy Szkoleń oparta jest na współpracy Partnerów Nocy Szkoleń, którzy w swoich miejscowościach chcą pobudzać aktywność mieszkańców w zakresie edukacji nieformalnej (lifelong learning). Dzięki temu członkowie lokalnej społeczności mają dodatkową okazję do własnego rozwoju.

Partnerzy Nocy Szkoleń jest podstawową strukturą organizacyjną Nocy Szkoleń.

Partner Nocy Szkoleń jest bezpośrednim organizatorem swoich szkoleń odbywających się w ramach Nocy Szkoleń.

Partnerem Nocy Szkoleń może zostać organizacja pozarządowa, firma, uniwersytet, szkoła, urząd pracy, biblioteka, muzeum, centrum doradztwa zawodowego, dom kultury, parafia i grupa nieformalna.

Partner Nocy Szkoleń jest odpowiedzialny za organizację sali szkoleniowej, trenera i promocję swoich szkoleń, opcjonalnie: materiały szkoleniowe, poczęstunek (katering), zaświadczenia.


Jakie szkolenia może zorganizować partner Nocy Szkoleń?

Partnerstwo Nocy Szkoleń polega na tym, że w ramach bieżącej edycji Nocy Szkoleń zorganizujesz bezpłatne lub płatne szkolenia w dowolnej liczbie i o dowolnej tematyce w swoim mieście * (poniżej są wyjątki).

Najbliższa edycja Nocy Szkoleń odbędzie się w dniach 15-20 października 2018 roku. Szkolenia mogą rozpocząć się danego dnia najwcześniej o godzinie 17:00 i trwać aż do wschodu Słońca, czyli do godz. 5:00 dnia następnego.

Szkolenia powinny mieć charakter otwarty, w których może wziąć udział każdy zainteresowany. W przypadku uczestników niepełnoletnich, partner Nocy Szkoleń powinien uzyskać zgodę opiekunów prawnych.

Jeśli szkolenia są płatne, to koszt dla uczestnika może wynosić max. 50 zł brutto (Noc Szkoleń nie jest przedsięwzięciem biznesowym). Uczestnicy dokonują wpłat bezpośrednio na rachunek bankowy organizatora lub na konto PayPal organizatora (także za pomocą karty płatniczej).

Partner Nocy Szkoleń może odwołać swoje szkolenie (ale nie musi), jeśli nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników. Partner Nocy Szkoleń sam decyduje, ile potrzeba minimum osób, aby odbyło się szkolenie.

* Wyjątki

Wykluczone są szkolenia o charakterze terapeutycznym i psychoterapeutycznym, a także wszystkie szkolenia on-line oraz e-learning. Podczas szkoleń zabronione jest praktykowanie hipnozy oraz bioenergoterapii. Zabronione jest używanie wszelkich materiałów o charakterze pornograficznym, nawołujących do przemocy i nienawiści wobec jakichkolwiek osób, grup społecznych i narodowości.


Jak opublikować informacje o szkoleniach i trenerach?

Informacje o szkoleniach i trenerach należy opublikować na platformie Event on Click, dostępnej pod adresem https://eventon.click.

Na platformie Event on Click trzeba utworzyć bezpłatne konto „Organizatora”. Jeśli partner Nocy Szkoleń posiada tam już swoje konto, nie powinien zakładać nowego.

We formularzu rejestracji partnerów Nocy Szkoleń należy podać adres e-mail przypisany do konta na platformie Event on Click. Następnie po rejestracji, do wskazanego konta na platformie Event on Click, zostanie przypisany bezpłatny pakiet umożliwiający publikację szkoleń płatnych. Publikacja szkoleń bezpłatnych zawsze jest tam możliwa.

Na platformie Event on Click każde szkolenie należy opublikować jako oddzielne wydarzenie. Tworząc wydarzenie uzupełnij także pola związane z trenerem: imię i nazwisko i biografia.

Ważne!

1. Każde szkolenie powinno zostać opublikowane na platformie Event on Click jako oddzielne szkolenie. Proszę nie publikować szkoleń typu „Noc Szkoleń w naszym mieście”, gdzie w treści byłby cały program szkoleń. Ważne jest, aby uczestnicy mieli możliwość zapisania się na konkretne szkolenie. A to będzie jednocześnie cenna informacja dla was, ile możecie spodziewać się osób na poszczególnych szkoleniach.

2. Jeśli organizujesz to same szkolenie, co w poprzedniej edycji, nie edytuj starego wydarzenia, tylko utwórz nowe wydarzenie. W ten sposób unikniesz bałaganu na liście uczestników. Edytując stare wydarzenie narażasz się na to, że na liście uczestników będziesz miał jednocześnie osoby z obecnej i poprzedniej edycji.

3. Jeśli szkolenie jest płatne (max. 50 zł brutto od uczestnika), uczestnicy dokonują płatności bezpośrednio na twój rachunek bankowy lub twoje konto PayPal. Podczas tworzenia wydarzenia na platformie Event on Click uzupełnij odpowiednie pola dotyczące form płatności.


W jaki sposób rejestrują się uczestnicy na szkolenia?

Uczestnicy rejestrują się na szkolenia tylko poprzez platformę Event On Click (nie ma możliwości korzystania z innych platform i systemów). Na stronie Nocszkolen.pl będzie ta sama lista szkoleń z linkami przekierowującymi na platformę Event On Click.

Każda osoba, której uczestnictwo w szkoleniu będzie przez ciebie potwierdzone, otrzyma na swój adres e-mail automatyczną wiadomość z biletem PDF, gdzie będą zawarte m. in. informacje o terminie i miejscu szkolenia.

Ważne!

1. Jeśli szkolenie jest bezpłatne, trzeba potwierdzić uczestnictwo osoby w szkoleniu. W twoim panelu na platformie Event On Click jest zakładka „Uczestnicy”, gdzie można to zrobić.

Zdarza się, że ktoś rejestruje się na szkolenie kilka razy. Bądź uważny, nie potwierdzaj powielonej rejestracji tej samej osoby.

Zwróć uwagę, czy uczestnik podał poprawny adres e-mail. Jeśli zrobił literówkę w adresie, nie dotrze do niego wiadomość z biletem PDF. Jeśli zauważyłeś taki błąd, to napisz do nas podając numer biletu.

2. Jeśli szkolenie jest płatne i uczestnik wybrał przelew tradycyjny na twój rachunek bankowy jako formę płatności, to po zaksięgowaniu u siebie tej kwoty potwierdź ręcznie uczestnictwo osoby w szkoleniu (zakładka „Uczestnicy” w twoim panelu na platformie Event On Click).

3. Jeśli szkolenie jest płatne i uczestnik wybrał PayPal jako formę płatności, to nie musisz nic robić. Po dokonaniu płatności nastąpi automatyczne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu i wysłanie wiadomości z biletem PDF.

Uczestnik wybierając PayPal jako formę płatności może zapłacić nie tylko swoim kontem PayPal, ale dowolną kartą płatniczą.


Kim jest koordynator i jakie są jego relacje z partnerem Nocy Szkoleń?

Koordynator jest osobą, która w swoim mieście i/lub regionie pełni rolę organizowania współpracy między partnerami Nocy Szkoleń.

Koordynatorzy są tylko w wybranych miastach i regionach. Nie wszędzie są potrzebni.

Zasady relacji między koordynatorami a partnerami Nocy Szkoleń z jego miasta i/lub regionu są różne. Nie ma tutaj ogólnej zasady.

Przykłady!

Koordynator może wyznaczyć partnerom Nocy Szkoleń miejsce realizacji szkoleń, np. we wspólnie zorganizowanej przestrzeni szkoleniowej z dużą liczbą sal oraz zakres tematyczny szkoleń, aby nie dublowały się tematy szkoleń i nie było wewnętrznej konkurencji.

Ważne!

Jeśli w twoim mieście i/lub regionie występuje koordynator, to skontaktuj się z nim. Aktualna lista koordynatorów znajduje się w zakładce Kontakt.


Promocja Nocy Szkoleń

Za promocję Nocy Szkoleń jesteśmy odpowiedzialni wszyscy. Każdy partner Nocy Szkoleń powinien w swojej lokalnej społeczności, lokalnych mediach i lokalnych przestrzeniach promować swoje szkolenia, czyli swoją Noc Szkoleń.

W materiałach promocyjnych możemy używać zwrotu typu, np. „Noc Szkoleń w Krakowie”, „Noc Szkoleń w Małopolsce”. W tym zwrocie można używać nazwy miejscowości i regionu.

Ważne!

Partnerzy Nocy Szkoleń powinni uzgadniać z głównym organizatorem lub koordynatorem (jeśli takowy jest) pozyskiwanie patronatów honorowych i medialnych w celu uniknięcia dublowania i niepotrzebnego zamieszania. Z tego samego miasta może być bowiem wielu partnerów.


Kontakt i pomoc

Pomysłodawcą i głównym organizatorem Nocy Szkoleń jest Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach” (absolwencinawalizkach.pl).

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz pomocy, prosimy o kontakt: kontakt@nocszkolen.pl.


Rejestracja partnerów Nocy Szkoleń

3 KROKI DO PARTNERSTWA

> krok 1

Do 8 października 2018 r. zarejestruj się za darmo jako organizator na platformie Event on Click. Jeśli masz tam już swoje konto, nie zakładaj nowego.

> krok 2

Wypełnij poniższy formularz i poczekaj potem aż przypiszemy do twojego konta na platformie Event on Click bezpłatny pakiet, dzięki któremu dodasz informacje o szkoleniach i trenerach. Poinformujemy ciebie mailowo o tym.

Akceptuję zasady partnerstwa zamieszczone na tej stronie.

> krok 3

Opublikuj na platformie Event on Click swoje szkolenia (wydarzenia).

Jeśli chcesz zorganizować te same szkolenia, co poprzednio, nie edytuj starych wydarzeń na platformie Event on Click, tylko utwórz nowe.


Partnerzy 7. edycji Nocy Szkoleń

Przeglądaj szkolenia