Noc Szkoleń

11. edycja 21 - 31 maja 2020 r.

Obsługa płatności i wystawianie faktur

1. Ta opcja jest dostępna tylko dla grup nieformalnych i organizacji społecznych, które nie mają tytułu prawnego do prowadzenia sprzedaży biletów na swoje szkolenia.

2. Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”, będące koordynatorem Nocy Szkoleń, może pomóc grupom nieformalnym i organizacjom społecznym w obsłudze płatności otrzymywanych od uczestników ich płatnych szkoleń.

3. Stronami kupna / sprzedaży usługi szkoleniowej są: uczestnik szkolenia i osoby fizyczne tworzące grupę nieformalną / organizację społeczną.

4. Po zakończeniu Nocy Szkoleń pieniądze otrzymane od uczestników szkoleń zostaną wypłacone organizatorom w formie indywidualnych umów cywilnoprawnych.

Technicznie

5. Grupa nieformalna lub organizacja społeczna rejestruje się standardowo na platformie Event on Click podając jako nazwę organizatora nazwę swojej grupy (nie trzeba zamieszczać tam słów „Grupa nieformalna”) lub nazwę organizacji społecznej.

6. Następnie, publikując wydarzenia (szkolenia) trzeba podać formy płatności Stowarzyszenia „Absolwenci na walizkach”, które zostaną udostępnione zainteresowanym partnerom Nocy Szkoleń.

7. Zatem uczestnik tych szkoleń będzie dokonywał wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Absolwenci na walizkach” lub jego konto PayPal (także za pomocą karty płatniczej). Istnieje także możliwość uruchomienia szybkich przelewów, w tym BLIK.

8. Kwota na umowie cywilnoprawnej zostanie pomniejszona o prowizje pobrane przez PayPal oraz operatora szybkich przelewów (Tpay).

Zapisz się do newslettera!