Noc Szkoleń

12. edycja 20-30 listopada

Obsługa płatności i wystawianie faktur

1. Ogólne zasady

Partner Noc Szkoleń jest stroną umowy sprzedaży usługi szkoleniowej dla uczestnika szkolenia. Standardowo, do twoich obowiązków należy obsługa płatności i wystawianie faktur. Płatności uczestników wędrują bezpośrednio do ciebie za pomocą wybranych metod płatności: przelew bankowy, PayPal, szybki przelew online i BLIK (Tpay).

Jeśli chcesz, możemy za ciebie zająć się obsługą płatności i wystawianiem faktur twoim uczestnikom. Tego zadania podejmie się wtedy Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”, będące pomysłodawcą i koordynatorem Nocy Szkoleń. Cały czas pozostajesz jako Partner Nocy Szkoleń prawną stroną umowy sprzedaży usługi szkoleniowej dla uczestnika szkolenia.

Po zakończeniu Nocy Szkoleń pieniądze otrzymane od uczestników szkoleń zostaną wypłacone Partnerowi Nocy Szkoleń na podstawie wystawionej faktury lub w formie umowy cywilnoprawnej, jeśli Partnerem Nocy Szkoleń jest grupa nieformalna lub organizacja społeczna nie posiadająca tytułu prawnego do prowadzenia sprzedaży.

2. Obsługa płatności i wystawianie faktur przez Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”

Przebieg współpracy krok po kroku

1. Kontakt od zainteresowanego Partnera Nocy Szkoleń i podpisanie umowy.

2. Partner Nocy Szkoleń standardowo rejestruje się na platformie Event on Click. Jeśli Partnerem jest grupa nieformalna, to podczas rejestracji trzeba podać jakąś wymyśloną przez siebie nazwę. Nie trzeba używać frazy „Grupa nieformalna”.

3. Następnie, standardowo Partner Nocy Szkoleń publikuje swoje szkolenia, gdzie definiuje formy płatności Stowarzyszenia „Absolwenci na walizkach”, które zostaną udostępnione zainteresowanym Partnerom Nocy Szkoleń.

4. Zatem uczestnik szkoleń danego Partnera Nocy Szkoleń będzie dokonywał wpłaty bezpośrednio na rachunek bankowy Stowarzyszenia „Absolwenci na walizkach”, jego konto PayPal (także za pomocą karty płatniczej) lub jego konta Tpay (szybkie płatności online, w tym BLIK). Partner Nocy Szkoleń decyduje o wyborze metod płatności.

5. Jaka kwota brutto zostanie wypłacona Partnerowi Nocy Szkoleń na podstawie faktury lub umowy cywilnoprawnej?

Kwota brutto to suma wpłat uczestników pomniejszona o:

  • prowizje pobrane przez PayPal oraz operatora szybkich przelewów online (Tpay),
  • następnie od uzyskanej w ten sposób kwoty zostanie pobrana przez Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach” opłata w wysokości 5% (te pieniądze przeznaczymy na opłacenie pracy osoby wykonującej tę pracę).

6. Partner Nocy Szkoleń otrzyma plik Excel z dokładnym rozliczeniem każdego opłaconego biletu przez uczestnika.

Zapisz się do newslettera!