Noc Szkoleń

11. edycja 21 - 31 maja 2020 r.

Kim jest partner Nocy Szkoleń i jakie są jego zadania?

1. Noc Szkoleń jest wydarzeniem ogólnopolskim, lecz wymiar ma stricte lokalny. Organizacja Nocy Szkoleń oparta jest na współpracy partnerów Nocy Szkoleń, którzy w swoich miejscowościach chcą pobudzać aktywność mieszkańców w zakresie edukacji nieformalnej (lifelong learning). Dzięki temu członkowie lokalnej społeczności mają dodatkową okazję do własnego rozwoju.

2. Partnerzy Nocy Szkoleń są podstawową strukturą organizacyjną Nocy Szkoleń.

3. Partnerzy Nocy Szkoleń są bezpośrednimi organizatorami swoich szkoleń odbywających się w ramach Nocy Szkoleń.

4. Partnerem Nocy Szkoleń może zostać organizacja społeczna, firma, uniwersytet, szkoła, urząd pracy, biblioteka, muzeum, centrum doradztwa zawodowego, dom kultury, parafia i grupa nieformalna.

5. Partner Nocy Szkoleń jest odpowiedzialny za wynajęcie sali szkoleniowej, współpracę z trenerem i lokalną promocję swoich szkoleń, opcjonalnie: materiały szkoleniowe, poczęstunek (katering), zaświadczenia.

6. W sensie prawnym, umowa kupna / sprzedaży występuje między uczestnikiem szkolenia a organizatorem tego szkolenia (partnerem Nocy Szkoleń). Stroną tej umowy nie jest Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach” będące pomysłodawcą i koordynatorem Nocy Szkoleń. W przypadku szkoleń płatnych, uczestnik dokonuje płatności bezpośrednio na rachunek bankowy, konto PayPal lub Tpay organizatora szkolenia (partnera Nocy Szkoleń). Poniżej więcej informacji o płatnościach.

7. Partnerami Nocy Szkoleń nie są osoby trzecie, z którymi współpracuje partner Nocy Szkoleń w organizacji szkoleń odbywających się w ramach Nocy Szkoleń, np.

– partnerem Nocy Szkoleń nie jest trener (czy to jako osoba fizyczna, czy jako firma),

– partnerem Nocy Szkoleń nie są podmioty wspomagające partnera Nocy Szkoleń w promocji, marketingu i reklamie.

Zapisz się do newslettera!