Kim jest partner Nocy Szkoleń i jakie są jego zadania?

Noc Szkoleń jest wydarzeniem ogólnopolskim, lecz wymiar ma stricte lokalny. Organizacja Nocy Szkoleń oparta jest na współpracy partnerów Nocy Szkoleń, którzy w swoich miejscowościach chcą pobudzać aktywność mieszkańców w zakresie edukacji nieformalnej (lifelong learning). Dzięki temu członkowie lokalnej społeczności mają dodatkową okazję do własnego rozwoju.

Partnerzy Nocy Szkoleń są podstawową strukturą organizacyjną Nocy Szkoleń.

Partnerzy Nocy Szkoleń są bezpośrednimi organizatorami swoich szkoleń odbywających się w ramach Nocy Szkoleń.

Partnerem Nocy Szkoleń może zostać organizacja pozarządowa, firma, uniwersytet, szkoła, urząd pracy, biblioteka, muzeum, centrum doradztwa zawodowego, dom kultury, parafia i grupa nieformalna.

Partner Nocy Szkoleń jest odpowiedzialny za wynajęcie sali szkoleniowej, współpracę z trenerem i lokalną promocję swoich szkoleń, opcjonalnie: materiały szkoleniowe, poczęstunek (katering), zaświadczenia.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Przeglądaj szkolenia