Noc Szkoleń

12. edycja 20-30 listopada

Dane osobowe uczestników Nocy Szkoleń

1. Kto jest administratorem danych osobowych uczestników Nocy Szkoleń, w jaki sposób, w jakim celu i przez kogo są przetwarzane – to wszystko określają dokumenty opublikowane na platformie Event on Click, gdzie uczestnicy zapisują się szkolenia organizowane przez Partnerów Nocy Szkoleń.

Polityka prywatności dla platformy Event on Click ›
Regulamin platformy Event on Click ›

2. W skrócie, o czym stanowią m. in. powyższe dokumenty:

  1. Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń jest Partner Nocy Szkoleń będący organizatorem tych szkoleń.
  2. Partner Nocy Szkoleń powierza właścicielowi platformy Event on Click (czyli Stowarzyszeniu „Absolwenci na walizkach”) dane uczestników szkoleń do przetwarzania w celu prawidłowego funkcjonowania platformy, czyli procesu rejestracji, zakupu biletów na szkolenia lub zapisywania się uczestników na szkolenia (w przypadku szkoleń bezpłatnych).
  3. Partner Nocy Szkoleń może wykorzystywać dane osobowe uczestników (szczególnie dane kontaktowe, jak telefon i adres e-mail), tylko w celach związanych z organizowanymi szkoleniami.
  4. Partner Nocy Szkoleń nie może wysyłać uczestnikom szkoleń newsletterów ani żadnych informacji handlowych drogą elektroniczną, prowadzić działań telemarketingowych wykorzystujących numer telefonu uczestnika.
  5. Aby Partner Nocy Szkoleń mógł wykorzystywać dane uczestników w celach marketingowych, uczestnik musi wyrazić na to swoją zgodę. Obecnie platforma Event on Click nie udostępnia narzędzia do zbierania takich zgód od uczestników szkoleń. Należy korzystać z rozwiązań własnych.
  6. Okres przechowywania danych uczestników szkoleń:
  • Jeśli bilet posiada status „Anulowany” lub „Nieudany”, to dane osobowe uczestnika podane podczas rejestracji, dotyczące tego właśnie biletu, zostaną usunięte w najbliższym czasie, mniej więcej w ciągu najbliższego miesiąca.
  • Dane osobowe związane z biletami posiadającymi status „W trakcie realizacji”, „Wstrzymany”, „Czekam na wpłatę”, „Zwrot wpłaty” przechowywane są przez okres 6 miesięcy.
  • Dane osobowe związane z biletami posiadającymi status „Zatwierdzony” przechowywane są przez okres 1 roku.
  • Uczestnik szkolenia może poprosić o szybsze usunięcie swoich danych osobowych.

Zapisz się do newslettera!